top of page

คนเก่งแห่งนิสสันเมกา PRODUCT GENIUS #2

อัปเดตเมื่อ 28 ต.ค. 2563


เพิ่งรับกันไปหมาดๆ กับตำแหน่ง PRODUCT GENIUS and Advance Skills เป็นการอบรม เพิ่มทักษะให้กับงานขาย


บริษัท เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ จำกัด ส่งที่ปรึกษาการขายจากนิสสันเมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมอบรมฝึกทักษะ อัพเลเวลในการขายรถยนต์นิสสันถึง 4 ท่าน ได้แก่ 1. คุณวรายุทธ เคียงวงศ์ 2. คุณยุพาวดี บุญกล้า 3. คุณกฤติรดา คีรีศรี 4. คุณดารณี อรุณกนกโชติ คนเก่งแห่งนิสสันเมกาที่เข้าร่วมการฝึกทักษะในครั้งนี้ ที่โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยานิสสันเมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาการขายทั้ง 4 ท่าน ที่สามารถพัฒนาตนเองทางด้านการขายจนได้เป็น PRODUCT GENIUS and Advance Skills และเป็นความภาคภูมิใจที่นิสสันเมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ มีพนักงานที่เก่งและมีความสามารถ ยกระดับมาตรฐานการขายของนิสสันเมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ดู 506 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentarer


bottom of page